Hapkido Gıp Programı

Hapkido Müfredatı -(Chapter 11 The Hapkido Curriculum)
Her savunma sanatının tekniklerini eğitim sırasıyla verdiği gibi Hapkido da teknik eğitimi belli bir sırayla verir. Bu sıralamalar aşamaları oluşturur. Belli aşamaları geçen Hapkidoculann bellerindeki kemerler de değiştirilir. Bu değişimler sonucu kırmızı kuşağa kadar gelen bir Hapkİdocu kırmızı kuşak müfredatını öğrendikten sonra siyah kuşak sınavına girer. Yeterli seviyede birikime sahip Hapkido’cu 1. dan seviyesi alır. Hapkido çok geniş kapsamlı bir savunma sanatıdır. Bu kapsam herkese hitab ettiği gibi her kitleye de zarar veren bölümler vardır.Hapkidocu bir çocuk ile hapkidocu bir genç, ya da Hapkidocu bir bayan ile ilerlemiş yaştaki bîr Hapkidocu’nım aynı tekniklerden sorulması elbette ki adaletsizce ve saçma bîr eşleme olacaktır.
Altta vereceğimiz müfredat Hapkidocu gençlerin müfredatıdır. Diğer müfredatlar Federasyonumuza başvuran antrenörlere verilecektir.

Beyaz Kuşak – White Belt
Temel Teknikler (Gibon Dongcak):
El teknikleri:
Paro çirigi çeşitleri, şipca makgi,il mu temel teknikleri, Sabang Çirıgi l,Are Makgi, Bakkat Makgi, Momtong Makgi, Olgul Makgi, Hecon Gongbang, Kunggyok Case Çumbi, Sulgi Çumbi
Tekmeler:
Apa tolligi, Neryo Çagi, Ap Çagi, Murıp Çagi, Andarı çagi, Ancoknal Çagi, Sabang Çagi 1, İ Dan Apçagi
Duruşlar: 
Moa sogi, Çumbi Sogi, Çuccum Sogi,Ap Sogi, Dİkubi
Hapki Hyong: Hapki İl Mu
Nakbop: Öne düşüş,Düz takla, ters takla, parande, yerde yan takla
Dancon Hoohıp İl Dan ge Hoşinsul:Son Mok Su Bbegi, Bangcoksul Çigi

Sarı Kuşak-Yellow Belt
Temel Teknikler (Gibon Dongcak):
El teknikleri:
Tolyo Çirıgi,Sonnal Çiği, Obo Sonnal Çiği, Sabang Çirigi 2,
İ mu temel teknikleri
Tekmeler:
Tollyo Çagi, Yop Çagi, Çokdo miryo Çagi, Sabang Çagi 2, İ Dan Yop Çagi
Duruşlar: 
Goa sogi, Apkubi, Ban apkubî,
Hapki Hyong: Hapki İ Mu
Nakbop:Yana düşüşler, Soso Çıkbang Nakbop, Hecon Nakbop, Tek elle parande
Hoşinsul:Son Mok Su Çiği – Gokki, Bangcoksul gokki

Yeşil Kuşak – Green Belt
Temel Teknikler (Gibon Dongcak):
El teknikleri:
Dirsek vuruşu kombinasyonu, Sabang Çirigi 3, Sam Mu temel teknikleri
Tekmeler:
Bakkatdari çagi, Biççan Çagi, Sabang Çagi 3, İ Dan Tollyo Çagi, Diçagi, Soncikko Di çagi (Eller yerde diçagi)
Hapki Hyong: Hapki Sam Mu
Nakbop:Parande ardından öne düşüş, düz takla ardından öne düşüş, ters takla, ters, düşüş ardından ters takla,
Hoşinsul: Son Mok Su Toncigi, Bancoksul Toncigi, Conmyon iypogsul ilk 8 teknik

Mavi Kuşak – Blue Belt

Temel Teknikler (Gibon Dongcak):
El teknikleri:
Şilca Çirıgi,Dıng cumok Ape Çigi, sabang Çirigi 4, Sa mu temel teknikleri
Tekmeler:
yop hurigi, Sabang Çagi 4, Tolge Andari Çagi,Di hurigi
Duruşlar: 
Bom sogi, Hakdari Sogi, Ban Goa Sogi
Hapki Hyong: Hapki Sa Mu?
Nakbop:Düz ve ters takla ardından ayak açma,ters taklanın ardından ayağa kalkış, ayak bitişik parande (çıkcon)
Hoşinsul:Conmyon iypogsul 8’den sona kadar, Dimyon iypogsul ilk 7 teknik
Mugi: Ssangcolgon Tolligi (Temel teknik formu) ilk 16 teknik, Ssangcolgon makgi

Kahverengi kuşak – Brown Belt
Temel Teknikler (Gibon Dongcak):
El teknikleri: 
Gilligi, O mu temel teknikleri
Tekmeler:
Sabang Çagi 5;, yerde tekmeler ilk 6 teknik,
Hapki Hyong: Hapki O Mu
Nakbop: Kaplan düşüşü, ayaklar kırılmadan düz taklayla kalkış
Hoşinsul:Dimyon iypogsul 8’den sona kadar, Bangkuon sul Çiği, Gyoanggi ilk 4 teknik
Mugi: Canbong Çigi-Makgi, Canbong Tolligi

Kırmızı Kuşak – Red Belt
Temel Teknikler (Gibon Dongcak):
El teknikleri: 
Yuk Mu ve Çil Mu temel teknikleri,
Tekmeler:
Yerde Tekmeler 7’den sona kadar, Nakbop Palçagi, Sabang Çagi 6, Nakbop balçagi, Anca dihurigi
Duruşlar:
Yop Bonghoang Sogi, Dibonghoang sogi, Ban dikubi, Pobbop
Hapki Hyong: Hapki Yuk Mu – Çil Mu
Nakbop: Hecon Çıkbang Nakbop (Elsiz Düşüş),Yongyol Nakbop (Düşüş Kombinasyonu)
Hoşinsul:Bangkuon sul gokki-toncigi,Bongcok sonsul ,Gyoanggi 4’ten sona kadar ,Son Mok  Su (Ansonmok,duson,yangson,Hanson)
Mugi: Ssangcolgon Tolligi 21 teknik