Ashihara Karate Kataları

Kata senkronizasyonu :

Kata : omuz,biçim form anlamlarını ifade eder.

Ashihara Karate de katalar Hideyuki Ashiharanın döneminde 6 ayrı isim ve 28 kata olarak kurgulanmış ancak, bunların 16 tanesi hayata geçirilmiştir.
Shoshin no kata : 3 adet
Kihon no kata : 5 adet
Nage no kata . 5 adet
Kumite no kata : 5 adet
Jissen no kata : 5 adet
Goshin no kata : 5 adet

olmak üzere 28 kata planlanmış ve dökümanlara geçmişti.Ancak bunlardan bir çoğunu hayata geçirmeden Hideyuki Ashihara vefat etmiştir.
Hideyuki Ashihara döneminde tüm Dünya da uygulanan ve bilinen katalar ise:

Shoshin no kata 1-2-3
Kihon no kata 1-2-3
Nage no kata 1-2-3-4
Kumite no kata 1-2-3-4-5
Jissen no Kata 1-2
olmak üzere toplam 17’dır.
Hideyuki Ashihara’nın vefatından sonra oğlu Hidenori Ashihara Japonya (Honbu’da) eksik olan katalar üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Ashihara Karate’de katalar 1.sayı komutu ile başlayıp,10. sayı ile sona ermektedir.

Herhangi bir Kataya başlarken yoi pozisyonundan sonra sola dönüş ichi (1) komutu ile başlar.sola 2 ve 3.komutlar,sağa dönüşte 4 ve 5. komutlar,ortada 6-7 ve 8. komutlar, geriye 9. komut ve son olarak Todome (bitirme vuruşu) ile 10.komut tamamlanmış olur.

Katalarda veya herhangi bir teknik çalışmada tekniği uygulayana yani atağı karşılayana Uke Tori, rakibe yani atağı yapana ise Aite denmektedir.

Katalarda genel olarak 8 atak vardır.Bu 8 atağa karşı 8 komut ile yine 8 teknik uygulanır.Baştaki Yoi komutu ile bitişteki Todome ile birlikte toplam 10 komut vardır.

Ashihara Katalarında genel olarak sol koridor1 sağ koridor 1 sol koridor 2 sağ koridor 2 orta koridor 1. ve 2. kombinasyon orta koridor 8 ve son kombinasyon 9 birbirlerinin simetriğidir.
Yani:
sol koridor Rakibin 1.hareketi : Sol mae keri, karşılama tekniği soto uke,
sağ koridor Rakibin 1.hareketi : Sağ mae keri, karşılama tekniği gedan barai.

Orta koridor rakibin 3.harketi: Sol jodan mawashi keri, karşılama tekniği sağ jodan uke,
Arka koridor rakibin son hareketi: Sağ jodan mawashi keri, karşılama tekniği sol jodan uke.Şeklinde ifade edilebilir.

Kısacası bir katanın 2.ve 3. komutları ile 4 ve 5. komutları spesifiktir.
8. atak ile 9.ataklar’da biri birilerinin spesifik teknikleridir.

Ashihara Katalarının tümü yotsu no rain içerisinde ve pozisyonlar ile birlikte uygulanır.Ashihara Katalarında düz teknik yoktur.

Ashihara Kataları Shoto no maaimidoru no maai ve rongu no maai olmak üzere 3 mesafe kontrolü üzerine hazırlanmıştır.Ashihara Karate katalarında rakibin ataklarına hiza bloklar ile başlayan katalar genel olarak shoto no maai katalarıdır.
Gedan barai,soto uke ve tomeri keri ile başlayan katalar Midoru no maai katalarıdır.
Genelde jodan mawashi keriye karşı geriye step şeklinde blok almadan yapılan teknik uygulamalı katalar ise Rongu no maai katalarıdır.

Shoto : ingilizce Short ( Kısa) kelimesinin japonca okunuş biçimini,
Midoru :ingilizce Middle (Orta) kelimesinin japonca okunuş biçimini
Rongu :ingilizce Long (Uzun) kelimesinin japonca okunuş biçimini
Maai
 : Japoncada mesafe anlamını ifade eder.

(Bilindiği üzere Türkçemize sonradan katılmış yabancı kelimeler gibi, japoncaya avrupadan katılan bir çok kelimele mevcuttur.)

 

SHOSHINSHA NO KATA SONO ICHI

1. Kumite no kamae
2. FOR R CHUDAN TSUKI:
L chudan soto uke
R jodan tsuki
3. FOR R JODAN TSUKI:
L jodan soto uke
R jodan tsuki, R chudan mawashi geri, follow through, face the opposite direction
4. FOR L CHUDAN TSUKI:
L gedan barai
R jodan tsuki
5. FOR L JODAN TSUKI:
L shuto uke while positioning
R jodan tsuki, switch feet, L chudan mawashi geri, face the front
6. FOR R MAE GERI:
L soto uke
R jodan tsuki, R chudan mawashi geri, place foot down behind
7. FOR L MAE GERI:
L gedan barai
R gedan mawashi geri, L chudan mawashi geri
8. FOR L CHUDAN MAWASHI GERI:
L soto hiji-hiza double block
R-L mawashi uke, L hiza geri, maki komi nage, face the rear
9. FOR R CHUDAN MAWASHI GERI:
L uchi hiji-hiza double block
L-R mawashi uke, R hiza geri, maki komi nage, sabaki
10. R tsuki, kumite no kamae

SHOSHINSHA NO KATA SONO NI

1. Kumite no kamae
2. FOR R MAE GERI:
L soto uke
R chudan tsuki, L jodan tsuki, R jodan hook
3. FOR R MAE GERI:
L soto uke
L-R nihon tsuki, R uchi momo geri, pull R foot back turning 180� clockwise, pulling the opponent down
4. FOR L MAE GERI:
L gedan barai
R chudan tsuki, L jodan tsuki, R jodan hook
5. FOR L MAE GERI:
L gedan barai
L-R nihon tsuki, R jikuashi geri, face the front
6. FOR R JODAN TSUKI:
L jodan soto uke
R chudan hook, L jodan shita tsuki, R jodan tsuki
7. FOR L JODAN TSUKI:
L shuto uke
R jodan tsuki, R gedan mawashi geri, L chudan mawashi geri
8. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
L kansetsu geri
R chudan mawashi geri, follow through, face the rear
9. FOR L JODAN MAWASHI GERI:
R jikuashi geri
R-L mawashi uke, L gedan hiza geri, L chudan hiza geri, maki komi nage, sabaki
10. R tsuki, kumite no kamae

SHOSHINSHA NO KATA SONO SAN

1. Kumite no kamae
2. FOR R MAE GERI:
L soto uke
R chudan mawashi geri, R tobi hiza geri
3. FOR LYOKO GERI:
L gedan barai while moving into position 4
L kansetsu geri, R jodan mawashi geri, follow through, face the opposite direction
4. FOR L MAE GERI:
L gedan barai
R-L mawashi uke, L mawashi hiza geri, L chudan mawashi geri
5. FOR R YOKO GERI.
L soto uke while moving into position 3
L kansetsu geri, R jodan mawashi geri, face the front
6. FOR R JODAN TSUKI:
I soto uke
R uchi momo geri, R jodan mawashi geri (place the foot down behind)
7. FOR L JODAN TSUKI:
L jodan shuto uke
R gedan mawashi geri, L jodan mawashi geri
8. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
Irimi
R uchi momo geri, L ushiro mawashi geri, face the rear
9. FOR L JODAN MAWASHI GERI:
Irimi
R jikuashi geri (grab with your R hand), L jikuashi geri (grab with your L hand), pull opponents head down to your left thigh (sabaki)
10. R hiji otoshi, kumite no kamae

NAGE NO KATA SONO ICHI

1. Kumite no kamae
2. FOR R GEDAN MAWASHI GERI:
uchi sune uke
L-R mawashi uke, maki komi nage
3. FOR R MAE GERI:
L soto uke
R foot behind opponent’s front leg, uranage, face the opposite direction
4. FOR L GEDAN MAWASHI GERI:
Soto sune uke
R-L mawashi uke, maki komi nage
5. FOR L MAE GERI:
L gedan barai
L foot behind opponent’s front leg, uranage, face the front
6. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
Irimi
L foot behind opponent’s L (back) leg, LH under the chin, uranage
7. FOR L MAE GERI:
L gedan barai
LH under the chin, uranage
8. FOR L JODAN MAWASHI GERI:
Irimi
LH under the chin, uranage, face the rear
9. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
Irimi
R foot move in behind opponent’s front leg, RH under the chin, uranage, opponent’s head to your left thigh (sabaki)
10. R shuto uchi, hiji otoshi, kumite no kamae

NAGE NO KATA SONO NI

1. Kumite no kamae
2. FOR R GEDAN MAWASHI GERI:
Uchi sune uke
L-R mawashi uke, R mawashi hiza geri, maki komi nage
3. FOR R MAE GERI:
L soto uke
R foot behind opponent’s front leg, RH under the chin, L mawashi hiza geri, uranage, face the opposite direction
4. FOR L GEDAN MAWASHI GERI:
Soto sune uke
R-L mawashi uke, L mawashi hiza geri, maki komi nage
5. FOR L MAE GERI:
L gedan barai
L foot behind opponent’s front leg, LH under the chin, R mawashi hiza geri, uranage, face the front
6. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
Retract front foot
L foot behind opponent’s L (back) leg, LH under the chin, R mawashi hiza geri, uranage
7. FOR L MAE GERI:
L gedan barai
LH under the chin, R hiza mawashi geri, uranage
8. FOR L JODAN MAWASHI GERI:
Irimi
LH under the chin, R mawashi hiza geri, uranage, face the rear
9. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
Irimi
R foot move in behind opponent’s front leg, RH under the chin, L mawashi hiza geri, uranage, opponent’s head to your left thigh (sabaki)
10. R shuto uchi, hiji otoshi, kumite no kamae

NAGE NO KATA SONO SAN

1. Kumite no kamae
2. FOR R GEDAN MAWASHI GERI, R JODAN TSUKI:
Uchi sune uke, L soto uke, mawashi uke
R mawashi hiza geri, pull the opponent off balance, R mawashi hiza geri, maki komi nage
3. FOR R MAE GERI, R JODAN TSUKI:
L soto uke, L jodan soto uke
RH under the chin, L hiza geri, move to the opposite side of the opponent, RH under the chin, R hiza geri, ura nage, face the opposite direction
4. FOR L GEDAN MAWASHI GERI, L JODAN TSUKI:
Soto sune uke, R jodan soto uke, mawashi uke
L mawashi hiza geri, L mawashi hiza geri, maki komi nage
5. FOR L MAE GERI, L JODAN TSUKI:
L gedan barai, L jodan shuto uke, step into position 2
RH under the chin, L mawashi hiza geri, skip, R mawashi hiza geri, ura nage, face the front
6. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
L Jodan shuto uke (both hands)
R chudan mawashi geri, L Jodan mawashi geri, R ushiro mawashi geri
7. FOR LMAE GERI:
L gedan barai
R gedan mawashi geri, R-L mawashi uke, L mawashi hiza geri, R hiji uchi
8. FOR L JODAN MAWASHI GERI:
Irimi
R gedan mawashi geri, while moving into position 2, RH under the chin, L mawashi hiza geri, skip, R mawashi hiza geri, ura nage, face the rear
9. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
Irimi
gedan mawashi geri, while moving into position 1, LH uder the chin, R mawashi hiza geri, skip, L mawashi hiza geri, pull opponent down to your L thigh (sabaki)
10. R shuto uchi, step back, R mawashi geri, kumite no kamae

KIHON NO KATA SONO ICHI

1. Kumite no kamae
2. FOR R CHUDAN TSUKI:
L chudan soto uke
R jodan tsuki
3. FOR R JODAN TSUKI:
L jodan soto uke
R jodan tsuki, R jodan mawashi geri, follow through, face the opposite direction
4. FOR L CHUDAN TSUKI:
L gedan barai
R jodan tsuki
5. FOR L JODAN TSUKI:
L jodan uke
R jodan tsuki, skip, L jodan mawashi geri, face the front
6. FOR R MAE GERI:
L soto uke
R jodan mawashi geri
7. FOR L MAE GERI:
L gedan barai, move into position 4
skip, L jodan mawashi
8. FOR L CHUDAN MAWASHI GERI:
L Soto hiji/hiza double block, R-L mawashi uke
L hiza geri, maki komi nage, face the rear
9. FOR R CHUDAN MAWASHI GERI:
L uchi hiji/hiza double block, L-R mawashi uke
R mawashi hiza geri, sabaki (the opponent remains standing)
10. R jodan tsuki, R mawashi geri, kumite no kamae

KIHON NO KATA SONO NI

1. Kumite no kamae
2. FOR R CHUDAN TSUKI:
L soto uke
R chudan mawashi geri
3. FOR R MAE GERI:
L soto uke
R jodan tsuki, R jodan mawashi geri, follow through, face the opposite direction
4. FOR L CHUDAN TSUKI:
L gedan barai
skip, L chudan mawashi geri
5. FOR L MAE GERI:
L gedan barai
R jodan tsuki, skip, Ljodan mawashi geri, face the front
6. FOR R JODAN TSUKI:
L yoko geri, R jodan tsuki, R jodan mawashi geri
7. FOR L JODAN TSUKI:
L shuto uke
R jodan tsuki, R gedan mawashi geri, skip, L jodan mawashi geri
8. FOR L CHUDAN MAWASHI GERI:
L Soto hiji/hiza double block, move into position 4
R jodan tsuki, R gedan mawashi geri, skip, Ljodan mawashi geri, pull the leg back turning to face the rear
9. FOR R CHUDAN MAWASHI GERI:
L uchi hiji/hiza double block, R jodan tsuki
R uchimomo geri, L-R mawashi uke, R hiza mawashi geri, sabaki (the opponent remains standing)
10. R mawashi geri, kumite no kamae

KIHON NO KATA SONO SAN

1. Kumite no kamae
2. FOR L YOKO GERI:
L gedan barai
R jodan tsuki, R gedan mawashi geri, skip, L jodan mawashi geri
3. FOR R USHIRO MAWASHI GERI:
Move directly into position 1 (sabaki)
R jodan mawashi geri
4. FOR R USHIRO GERI:
L soto uke
R jodan tsuki, R gedan mawashi geri, R jodan mawashi geri
5. FOR L KAKE GERI:
Skip – moving into position 2 (sabaki)
L jodan mawashi geri, face the front
6. FOR R GEDAN MAWASHI GERI:
L Uchi kakato stop kick
R jodan tsuki, R jodan mawashi geri
7. FOR L SANKAKU GERI:
L gedan barai
R ushiro mawashi shuto uchi, R ushiro mawashi geri (simultaniously)
8. FOR L JODAN MAWASHI GERI:
Stopping opponent with L-R nihon tsuki
R jikuashi geri, skip, L jodan mawashi geri, pull the leg back turning to face the rear
9. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
L shuto uke
R jodan tsuki, R uchimomo geri, sabaki
10. L ushiro mawashi geri, kumite no kamae

KUMITE NO KATA SONO ICHI

1. Kumite no kamae
2. FOR R GEDAN MAWASHI GERI:
L uchi sune uke
R gedan mawashi geri, L jodan mawashi geri
3. FOR R MAE GERI:
L soto uke, L-R mawashi uke
R mawashi hiza geri, push the opponent away, face the opposite direction
4. FOR L GEDAN MAWASHI GERI:
L soto sune uke
R gedan mawashi geri, Ljodan mawashi geri
5. FOR L MAE GERI:
L gedan barai, skip, R-L mawashi uke
L mawashi hiza geri, push the opponent away, face the front
6. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
L kansetsu geri
7. FOR L MAE GERI:
L gedan barai
R ushiro geri
8. FOR L JODAN MAWASHI GERI:
R jodan shuto uke (both hands), skip, R-L mawashi uke
L mawashi hiza geri, R hiji uchi, face the rear
9. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
L jodan shuto uke (both hands), L-R mawashi uke,
R mawashi hiza geri, maki komi nage, sabaki
10. R tsuki, R kakato geri, kumite no kamae

KUMITE NO KATA SONO NI

1. Kumite no kamae
2. FOR R GEDAN MAWASHI GERI:
L uchi sune uke
R gedan mawashi geri, R-L nihon tsuki, L jodan mawashi geri, R ushiro mawashi geri
3. FOR R MAE GERI:
L soto uke, L-R mawashi uke
R mawashi hiza geri, pull opponent off balance, R mawashi hiza geri, push the opponent away, face the opposite direction
4. FOR L GEDAN MAWASHI GERI:
L soto sune uke
R gedan mawashi geri, R-L nihon tsuki, L jodan mawashi geri, R ushiro mawashi geri
5. FOR L MAE GERI:
L gedan barai
skip, R-L mawashi uke, L double mawashi hiza geri, push the opponent away, face the front
6. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
L kansetsu geri
7. FOR L MAE GERI:
L gedan barai
L kansetsu geri while positioning, R ushiro mawashi geri
8. FOR L JODAN MAWASHI GERI:
R jodan shuto uke (both hands)
skip, R-L mawashi uke, L double mawashi hiza geri, R hiji uchi, face the rear
9. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
L jodan thuto uke (both hands), L-R mawashi uke
R double mawashi hiza geri, maki komi nage, sabaki
10. R tsuki, R kakato geri, kumite no kamae

KUMITE NO KATA SONO SAN

1. Kumite no kamae
2. FOR R GEDAN MAWASHI GERI:
L uchi kakato stop kick
R gedan mawashi geri, L jodan mawashi geri, R ushiro mawashi geri
3. FOR R MAE GERI, R TSUKI:
L soto uke, L soto uke – L yoko geri (simultaniously) while positioning
R chudan mawashi geri, push the opponent away, face the opposite direction
4. FOR L GEDAN MAWASHI GERI:
L soto kakato stop kick
R gedan mawashi geri, L jodan mawashi geri, R ushiro mawashi geri
5. FOR L MAE GERI:
L gedan barai
R gedan mawashi geri, skip, L chudan mawashi geri, push the opponent away, face the front
6. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
L kansetsu geri
R chudan mawashi geri, L ushiro mawashi geri, L jodan mawashi geri
7. FOR L MAE GERI:
L gedan barai
LH under the chin, R mawashi hiza geri, uranage
8. FOR L JODAN MAWASHI GERI:
R jikuashi geri, R L mawashi uke
L mawashi hiza geri, R hiji uchi, face the rear
9. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
L kansetsu geri, R uchimomo geri, R chudan mawashi geri, maki kimi nage, sabaki
10. R tsuki, R kakato geri, kumite no kamae

KUMITE NO KATA SONO YON

1. Kumite no kamae
2. FOR R GEDAN MAWASHI GERI:
L uchi kakato stop kick
R gedan mawashi geri, R-L nihon tsuki, L jodan mawashi geri, R double ushiro mawashi geri, (the second kick may be a tobi geri)
3. FOR R MAE GERI, R TSUKI:
L sototo uke, L soto uke – L yoko geri (simultaniously), while positioning
R chudan mawashi geri, pull opponent off balance, R jodan mawashi geri, face the opposite direction
4. FOR L GEDAN MAWASHI GERI:
L soto kakato stop kick
R gedan mawashi geri, R-L nihon tsuki, L jodan mawashi geri, R double ushiro mawashi geri (the second kick may be a tobi geri)
5. FOR L MAE GERI:
L gedan barai
R gedan mawashi geri, L chudan mawashi geri, L jodan mawashi geri, face the front
6. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
L kansetsu geri
R jodan mawashi geri, L ushiro mawashi geri, L jodan mawashi geri
7. FOR L UCHIMOMO GERI:
L hikake
LH under the chin, R mawashi hiza geri, uranage
8. FOR L JODAN MAWASHI GERI:
R jikuashi geri, R-L mawashi uke, double L mawashi hiza geri, R hiji uchi, face the rear
9. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
L kansetsu geri, R uchimomo geri, R jodan mawashi geri, maki komi nage, sabaki
10. R tsuki, R kakato geri, kumite no kamae

KUMITE NO KATA SONO GO

1. Kumite no kamae
2. FOR R MAWASHI GERI:
Irimi
R jodan mawashi geri, L ushiro mawashi geri, L jodan mawashi geri, R ushiro mawashi geri
3. FOR R MAE GERI:
L soto uke
RH under the chin, L mawashi hiza geri, uranage, face the opposite direction
4. FOR L MAWASHI GERI:
Skip back
L jodan mawashi geri, R ushiro mawashi geri, R jodan mawashi geri, L ushiro mawashi geri
5. FOR L MAE GERI:
L gedan barai
LH under the chin, R mawashi hiza geri, uranage, face the front
6. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
L kansetsu geri
L kake geri, L ushiro mawashi geri, jodan mawashi geri, R ushiro mawashi geri
7. FOR L MAE GERI:
L gedan barai
L kansetsu geri, L kake geri, R ushiro mawashi geri
8. FOR L MAWASHI GERI:
Irimi
R gedan mawashi geri, L jodan mawashi geri, L ushiro geri to the rear, face the rear
9. FOR R MAWASHI GERI:
irimi
uranage, L mawashi hiza geri, sabaki
10. R tsuki, R kakato geri, kumite no kamae

JISSEN NO KATA SONO ICHI

1. Kumite no kamae
2. FOR R CHUDAN TSUKI:
L soto uke while moving into position
R jodan tsuki, R hiji uchi
3. FOR R JODAN TSUKI:
L jodan soto uke while moving into position
L-R mawashi uke, R mawashi hiza geri, R jodan mawashi geri, follow through, face the opposite direction
4. FOR L CHUDAN TSUKI:
L gedan barai while moving into position
R jodan tsuki, R hiji
5. FOR L JODAN TSUKI:
L shuto uke while moving into position
skip, R-L mawashi uke, L mawashi hiza geri, Ljodan mawashi geri, push the opponent away, face the front
6. FOR R MAE GERI:
L soto uke while moving into position
R chudan mawashi uchi, L chudan mawashi uchi, R jodan tsuki, R jodan
7. FOR L MAE GERI
L gedan barai, move into position
R chudan mawashi uchi, L chudan mawashi uchi, R jodan tsuki, (push the opponent on his left shoulder) R jodan mawashi geri
8. FOR L CHUDAN MAWASHI GERI:
L soto hiji/hiza double block
RH grab and pull the opponent into the R gedan mawashi geri, R-L mawashi uke, L hiza geri, maki komi nage, face the opposite direction
9. FOR R CHUDAN MAWASHI GERI:
L uchi hiji/hiza double block, L-R mawashi uke
R mawashi hiza geri, sabaki (the opponent remains standing)
10. R jodan tsuki, R hiji otoshi, kumite no kamae

JISSEN NO KATA SONO NI

1. Kumite no kamae
2. FOR R GEDAN MAWASHI GERI:
L uchi sune uke while moving into position
R uchi momo geri, push the opponent off balance, R jodan mawashi geri
3. FOR R MAE GERI, R JODAN TSUKI:
L chudan soto uke, L jodan soto uke while moving into position
R jodan tsuki, R jodan mawashi geri, face the opposite direction
4. FOR L GEDAN MAWASHI GERI:
L soto sune uke while skipping into position
L uchi momo geri, push the opponent off balance, L jodan mawashi geri
5. FOR L MAE GERI, L JODAN TSUKI:
L gedan barai, L shuto uke while moving into position,
R jodan tsuki, skip, L jodan mawashi geri
6. FOR R MAE GERI:
L soto uke while positioning
R jodan tsuki, L jodan tsuki, R jodan tsuki, R jodan mawashi geri
7. FOR L MAE GERI:
L gedan barai while positioning
R jodan tsuki, R gedan mawashi geri, (push the opponent on his left shoulder) R jodan mawashi geri
8. FOR L JODAN TSUKI:
L shuto uke, R-L mawashi uke
L mawashi hiza geri, face the rear
9. FOR R JODAN TSUKI:
L jodan soto uke, L-R mawashi uke
R mawashi hiza geri, sabaki (the opponent remains standing), face the front 10. (Push the opponent off balance) R jodan mawashi geri, kumite no kamae

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslotcanlicasino15.com bahisnow giriş casinoslot bağcılar korsan taksi casino oyunları grandbetting vdcasino sekabet Jupwin stethoscope case Shapermint Bra Reviews Best Bras Best Shaping Lingerie Best Minimizer Bras Best Brain Supplements Boost Memory Best Teeth Whitening Products The Best Gaming Monitors Raycon Reviews Skullcandy Wireless Earbuds Reviews Best Dog Crates Best Hair Products Best Gaming Chair Testosterone Booster Navage Nasal Care Products Reviews The Best Smartwatches for 2021 Best Women's Swimsuits Ruggable Rugs Review Provitalize Reviews The Best Eczema Creams Best Strapless Bra Top Dishwasher Reviews Best Laptop Backpacks Best Elliptical Machines Best Air Fryers Best Skin Care Products The Best Pillows Nutritional Supplements Reviews Best Probiotic Supplements The best smartwatches Best Hair Growth Products Best Stethoscopes for Nurses Stethoscopes for Nurses 2021 Best Pulse Oximeters The Best 27-inch Monitors Best Car Battery Reviews Best Dog Toys Reviews Good Toys For Dogs Reviews The Best Blenders Reviews Best Hair Growth Products Lordcasino Onwin Elitbahis Sahabet Casibom Bahis Aresbet Redwin Pineseed Token casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow book of ra Slotbar Musclebet Holiganbet aspercasino The Witcher Reviews Goli Gummies Review The Best Portable Air FIXD Review The Best Trusted Butcher Chef Knife Shine Armor Quick Coat Review Best Glassdoor Reviews The Best Instant Pots The Best Office Chair The Best Cordless Vacuum Cleaners The Best Air Purifiers Best Keto Bhb Reviews Best Coffee Grinder Reviews Instant Pot Air Fryer Review Best Water Filter Pitcher Reviews Best Beard Trimmer Review Best Peloton Best Dehumidifier Reviews Best Roselinlin Reviews Serovital Reviews Simplisafe Reviews The Best Wireless Earbuds USA Exercise Bike Reviews Best Standing Desk Review Best Surge Protector Best Toaster Oven Reviews Best Humidifier Review Adjustable Dumbbells Reviews Purple Mattress Review The Best Portable Air Conditioners nutrathrivereviews.com Best Live Wave Reviews The Best Handheld Vacuum Capillus Laser Cap Review The Best Robot Vacuums Best Desk Chair Reviews Tree's Wings Reviews LED Strip Lights Reviews Best Air Compressor Reviews Best Self-Propelled Lawn Mowers Best Oscillating Tool Reviews Best Shop Vac Reviews Best Cordless Drill Reviews Best Miter Saw Reviews Best Tool Chest Reviews Track Saw Reviews Best Stud Finder Reviews Ryobi Weed Eater Reviews The Best Hearing Aids Body Pillow Covers Reviews Salt Reviews Respirator Mask Reviews Best Cast Iron Skillet Reviews Best Chef Knife Review Best Space Heater Reviews Best Electric Razor Best Hair Dryer Review Best Nuface Reviews Filtrete Air Purifier Reviews Best Car Wax Review Best Garbage Disposal Reviews Best Hand Mixer Reviews Best Mouthwash Reviews Best Probiotic For Men Reviews Best Weed Killer Reviews Shoes For Standing All Day Reviews Nose Hair Trimmer Reviews Best Fuel Injector Cleaner Reviews Best Shampoo For Oily Hair The Best Waist Trainer The Best Foot Spas Reviews Dish Drainer Reviews The Best Flannel Shirt Reviews The Best Gas Leak Detectors Best Cordless Iron Reviews Anne Pro Review