Aikido Kyu Programı

AİKİDO GO KYU NO KAİSETSU

6.KYU – 5.KYU

1.       REİ

2.       MAE – UKEMİ

3.       USHİRO – UKEMİ

4.       ŞİKKO

5.       SHOMEN UCHİ – İKKYO ( OMOTE – URA ) – (TW)

6.       JUNTE KATATE DORİ  SHİHONAGE ( OMOTE – URA )

7.       KOSA KATATE  DORİ KOTE GAESHİ

8.       JUNTE KATATE DORİ TEKAGAMİ ( GYAKU KOTE GAESHİ )

9.       SHOMEN UCHİ İRİMİNAGE

10.     KOKYU – HO

Sınava girmek için en az 30 derse katılmış olmak ön şarttır  .Bu 30ders 2 aylık süreden önce olmaz.

 

 

5.KYU – 4. KYU

1.      SHOMEN UCHİ  İKKYO ( OMOTE – URA ) (SW ) (TW )

2.      SHOMEN UCHİ  NİKKYO ( OMOTE – URA ) (SW ) (TW )

3.      JUNTE KATATE DORİ SİHİHONAGE ( OMOTE – URA )

4.      YOKOMEN UCHİ SİHİHO NAGE ( OMOTE – URA )

5.      KATA DORİ İKKYO ( OMOTE – URA ) (SW ) (TW )

6.      KATA DORİ NİKKYO (OMOTE – URA ) (SW ) (TW )

7.      SHOMEN UCHİ İRİMİNAGE

8.      JUNTE KATATE DORİ TEKAGAMİ (GYAKU KOTE GAESHİ )

9.      KOSA KATATE DORİ KOTEGAESHİ

10.    RYOTE DORİ TENCHİ NAGE

11.    KOKYU – HO

Sınava girmek için 5.Kyu’yu  aldıktan sonra en az 40 derse katılmış olmak gerekir . Bu 40 ders tamamlansa dahi sınav 3 aydan önce olmaz.

 

4. KYU – 3. KYU

1.       SHOMEN UCHİ İKKYO – NİKKYO –SANKYO – YONKYO ( OMOTE –URA ) (SW ) (TW )

2.       KATA DORİ İKKYO –NİKKYO –SANKYO – YONKYO (OMOTE – URA ) (SW ) (TW )

3.       SHOMEN UCHİ İRİMİNAGE

4.       JUNTE KATATE DORİ SHİHONAGE (OMOTE -URA )

5.       YOMEN UCHİ İSHİHONAGE  (OMOTE –URA )

6.       RYOTE DORİ SHİHONAGE (OMOTE –URA )

7.       RYOTE DORİ TENCHİNAGE

8.       JUNTE KATATE DORİ TEKAGAMİ ( GYAKU KOTE GAESHİ )

9.       KOSA KATATE DORİ KOTEGAESHİ

10.     TSUKİ KOTEGAESHİ

11.   TSUKİ İRİMİNAGE

12.   RYOTEDORİ KOTEGAESHİ

13.   SHOMEN UCHİ KOTEGAESHİ

14.   KOKYU – HO

Sınava girmek için 4.Kyu aldıktan sonra en az 50 gün ders yapmış  olmak gerekir. Bu ders sayısı tamamlansa dahi sınav 3 aydan önce olmaz.

3. KYU – 2. KYU

1.       SHOMEN UCHİ İKKYO – NİKKYO – SANKYO – YONKYO (OMOTE – URA ) (SW ) (TW )

2.       KATA DORI İKKYO – NIKKYO – SANKYO – YONKYO (OMOTE – URA ) (SW ) (TW )

3.       JUNTE KATATE DORİ İKKYO – NIKKYO – SANKYO – YONKYO (OMOTE – URA )   (SW) (TW )

4.       JUNTE KATATE DORİ SOKUMEN İRİMİNAGE

5.       SHOMEN UCHİ SOKUMEN İRİMİNAGE

6.       SHOMEN UCHİ İRİMİNAGE

7.       JUNTE KATATE DORİ SUMİ OTOSHİ

8.       JUNTE KATATE DORİ İRİMİNAGE

9.       JUNTE KATATE DORİ KOKYUNAGE

10.   TSUKİ İRİMİNAGE

11.   RYOTE DORİ İRİMİNAGE

12.   RYOTE DORİ TENCHİ NAGE

13.   JUNTE KATATE DORİ SHİHONAGE (OMOTE – URA )

14.   KOSA KATATE DORİ TENBİNNAGE

15.   KOSA KATATE DORİ HİJİ KİME NAGE

16.   YOKOMEN UCHI SHİHONAGE (OMOTE –URA )

17.   SHOMEN UCHİ  SHIHONAGE  (OMOTE – URA )

18.   KOSA KATATE DORİ KOTEGAESHİ

19.   SHOMEN UCHİ KOTEGAESHİ

20.   TSUKI KOTEGAESHİ

21.   JUNTE KATATE DORİ KAİTENNAGE

22.   JUNTE KATATE DORİ HANMİHANDACHİ SHIHONAGE ( OMOTE )

23.   JUNTE KATATE DORİ JİU-WAZA

24.   KOSA KATATE DORİ JİU – WAZA

25.   KOKYU – HO

Sınava girebilmek için 3.Kyu aldıktan sonra en az 60 gün ders yapmış olmak gerekir. Bu ders sayısı tamamlansa dahi sınav bir önceki sınavdan en az 5 ay sonra  yapılabilir.

 

2. KYU – 1. KYU

 

 

1.      SHOMEN UCHİ

 

IKKYO – NIKKYO – SANKYO – YONKYO (OMOTE – URA) (SW ) (TW )

SHIHONAGE (OMOTE –URA )

IRIMINAGE

KOTEGAESHI

SOKUMEN İRİMİNAGE

KAİTEN NAGE

UDE GARAMİ NAGE

2.      YOKOMEN UCHİ

 

 

IKKYO –NIKKYO –SANKYO –YONKYO (OMOTE –URA ) (TW)

GOKYO

SHIHONAGE (OMOTE –URA )

IRIMINAGE

KOTEGAESHI

SOKUMEN IRIMINAGE

KAİTEN NAGE

HİJİ KİME NAGE

3.   JUNTE KATATE DORİ

SIHIHONAGE (OMOTE – URA)

IRIMINAGE

KOTEGAESHİ

SOKUMEN IRIMINAGE

KAITEN NAGE

TEKAGAMİ

4.    KOSA KATATE DORİ

IKKYO –NIKKYO –SANKYO –YONKYO (OMOTE –URA ) (TW )

SHIHONAGE (OMOTE –URA)

IRIMINAGE

KOTEGAESHI

SOKUMEN IRIMINAGE

KAITEN NAGE

5.      RYOTE DORİ

 

 

IKKYO –NIKKYO –SANKYO –YONKYO ( OMOTE –URA ) (TW )

SHIHONAGE (OMOTE –URA

IRIMINAGE

KOTEGAESHI

SOKUMEN IRIMINAGE

KAITEN NAGE

6.      MOROTE DORI

 

 

IKKYO – NIKKYO – SANKYO –YONKYO  (OMOTE –URA ) (TW )

SHIHONAGE (OMOTE -URA )

IRIMINAGE

KOTEGAESHI

SOKUMEN IRIMINAGE

KAITENNAGE

7.      USHIRO RYOTE DORİ

 

 

IKKYO –NIKKYO –SANKYO –YONKYO (OMOTE –URA ) (TW )

SHIHONAGE (OMOTE –URA )

IRIMINAGE

KOTEGAESHI

SOKUMEN IRIMINAGE

KAITEN NAGE

TENBIN NAGE

8.   JİU WAZA

JUNTE KATATE DORİ

KOSA KATATE DORİ

MOROTE DORİ

RYOTE DORİ

Sınava girmek için 2.Kyu aldıktan sonra en az 70 gün ders yapmış olmak gerekir. Bu ders sayısı dolmuş olsa bile bir önceki sınavdan sonra en az 6 ay geçmiş olmalıdır.

                                                                                                                           Ş.ERDOĞAN

 

 

 

 

SHODAN  (1. DAN )

1. SHOMEN UCHİ

IKKYO –NIKKYO – SANKYO –YONKYO (OMOTE –URA ) (SW) (TW)

SHIHONAGE (OMOTE –URA)

IRIMINAGE

SOKUMEN IRIMINAGE

KAITEN NAGE

UDE GARAMI NAGE

KOSHI NAGE

2. YOKOMEN UCHI

    

 

     IKKYO – NIKKYO –SANKYO –YONKYO (OMOTE –URA ) (TW)

SHIHONAGE (OMOTE –URA )

IRIMINAGE

KOTEGAESHI

SOKUMENIRIMINAGE

KAITEN IRIMINAGE

HİJİ KİME NAGE

KOSHİ NAGE

3. JUNTE KATATE DORİ

 

 

IKKYO – NIKKYO – SANKYO –YONKYO  (OMOTE –URA ) (TW )

SHIHONAGE (OMOTE –URA )

IRIMINAGE

KOTEGAESHI

SOKUMEN IRIMINAGE

KAITEN NAGE

KOSHI NAGE

KOKYU NAGE

SUMİ OTOŞHİ

 

4.  KOSA KATATE DORİ

 

 

IKKYO – NIKKYO – SANKYO – YONKYO (OMOTE – URA )  (TW)

SHIHONAGE (OMOTE – URA )

IRIMINAGE

KOTEGAESHI

SOKUMEN IRIMINAGE

KAİTEN NAGE

KOSHİ NAGE

TENBİNNAGE                                                                                               

 

5.   RYOTE DORI

IKKYO –NIKKYO –SANKYO –YONKYO  (OMOTE –URA ) (TW )

SHIHONAGE (OMOTE –URA

IRIMINAGE

KOTEGAESHI

SOKUMEN IRIMINAGE

KAITEN NAGE

KOSHI NAGE

TENCHI NAGE

KOKYU NAGE

6.   MOROTE DORI

IKKYO –NIKKYO –SANKYO – YONKYO (OMOTE –URA ) (TW )

SHIHONAGE (OMOTE –URA )

IRIMINAGE

KOTEGAESHI

SOKUMEN IRIMINAGE

KAITEN NAGE

KOŞHI NAGE

JUJİ GARAMİ NAGE

KOKYU NAGE

      7.   USHIRO RYOTE DORİ

IKKYO – NIKKYO – SANKYO –YONKYO  (OMOTE –URA ) (TW )

SHIHONAGE (OMOTE –URA )

IRIMINAGE

KOTEGAESHI

SOKUMEN IRIMINAGE

KAITEN NAGE

TENBIN NAGE

KOŞHI NAGE

JUJİ GARAMİ NAGE

KOKYU NAGE

 

 

 

 

8.      KATA DORİ

 

 

IKKYO –NIKKYO – SANKYO –YONKYO (OMOTE –URA ) (TW )

İRİMİNAGE

SHİHONAGE

KOTE GAESHİ

KOSHİ NAGE

 

9.      TSUKİ

 

 

IKKYO –NIKKYO –SANKYO –YONKYO (OMOTE –URA ) TW )

SHİHONAGE

İRİMİNAGE

KOTE GAESHİ

SOKUMEN İRİMİNAGE

KAİTEN NAGE

TENBİN NAGE

KOSHİ NAGE

10.  HANMİ HANDACHİ JUNTE KATATE DORİ

SHİHONAGE (OMOTE )

KOTE GAESHİ

KAİTEN NAGE

11.  JİU WAZA

JUNTE KATATE DORİ

KOSA KATATE DORİ

MOROTE DORİ

RYOTE DORİ

SHOMEN UCHİ

YOKOMEN UCHİ

USHİRO RYOTE DORİ

TSUKİ

KATA DORİ

GUNMEN TSUKİ

12.  JO KATA

 

 

 

                                                                                                                                   

NİDAN

 

 

1.      BUNDAN ÖNCEKİ TEKNİKLERİN TAMAMI

2.      FUTARİ GAKE

3.      TANTO DORİ

4.      AİKİDO HAKKINDA BİR MAKALE

 

SANDAN

 

 

1.      BUNDAN ÖNCEKİ TEKNİKLERİN TAMAMI

2.      TANİNZU GAKE

3.      TACHİ DORİ

4.      JO DORİ

5.     AİKİDO HAKKINDA ÖNCEKİNDEN FARKLI BİR MAKALE

 

 

 YONDAN

 

 

1.      BÜTÜN TEKNİKLER

2.      RANDORİ

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslotcanlicasino15.com bahisnow giriÅŸ casinoslot meritking baÄŸcılar korsan taksi grandbetting vdcasino sekabet favorisen Jupwin New Online Casino 2022 with No Deposit Bonus tumbet bahis sitesi Süperbahis Giriş Best Curacao Online Casino - No KYC Casino Lordcasino Onwin Elitbahis Sahabet Casibom Bahis Aresbet Redwin casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow book of ra Slotbar Musclebet Holiganbet aspercasino freebet veren siteler Favorisen Güncel Casino Siteleri Güncel Adresleri avrupa bahis siteleri kolay bahis siteleri kolay para yatırılan bahis siteleri bahis siteleri para yatırma bahis siteleri yeni adresi bahis siteleri yeni adresi 2022 canlı iddaa siteleri no deposit bonus bitcoin bahis siteleri Best Online Casinos 2022 No Deposit Casino Bonus ecopayz casino casinos without verification free casino bonuses Spassino best 10 casinos online casino bonus ohne einzahlung Online Casinos und Spielotheken Online Casinos online spielothek Online Sportwetten Novoline Spielotheken Beste Online Casinos für Deutschland, online casino spielotheken Beste Online Casinos Book Of Ra Fixed Book Of Ra Xpand Book Of Ra Two Symbols Book of Ra 6 Mejores Casinos Online España 2022 Mejores Casas de Apuestas, bono sin depósito espana. Ruleta en vivo Casino Förslag, svenska online casino Топ рейтинг - Самые лучшие бонусы игрокам от букмекера и казино Betrouwbare online casino - Dutch Casino tombalaoyna aviatorbahis aviatorbahisoyunu aviatoroyunu sweetbonanzademo sweetbonanzaoyunu tombalabingo tombalakartlari rulet forum sitesi honey honey honey pandas fortune madame destiny buffaloking Gates Of Olympus Dog House marsbahis vdcasino cratosslot Wolf Gold cashbonanza fruit party casinoslot kavbet kavbet pragmatic play pragmatic wild wild riches bigger bass bonanza betovis Aviator Sweet Bonanza sweet bonanza simsek rulet aviator big bass bonanza meritking okey oyna betgaranti bahisnow tv dellabet maksibet pusulabet metroslot turkbet betturkey nisanbet enobahis jupwin aresbet bahisbudur lordcasino bahistek etrabet reynbet fashionbet betpuan afroditbet bizimbahis betmarlo musclebet casibom boxbahis ganobet hiperwin casinolevant albibet Bahisnow bettingpro.in netxcasino netxcasino hipodrombet hipodrombet betizm betizm slotcasino şimdibahis simdibahis julibet julibet betbey betbey Casinoslot kralbet bodrum escort casinoslot lordcasino jupwin elitbahis zingabet